Anuncio número: 76481
Fecha:09 Febrero 2018
Número de boletín:29
Numero Anuncio:76481
Sección:Exposición de documentos
Órgano Emisor:Ayto. de Lagueruela
Departamento:Ayto. de Lagueruela
Descripción:Expediente de Modificación de Créditos

76.481.-Lagueruela, nº 1/2017